Resmi Gazete’de bugün (2 Mart 2024 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

1405 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Orta Vermesine Dair Karar

1406 Dilekçe Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine Ait Karar

1407 Bayan Erkek Fırsat Eşitliği Komitesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine Ait Karar

1408 İnsan Haklarını İnceleme Komitesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine Ait Karar

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/63, 64, 65, 66, 67)

YÖNETMELİKLER

–– Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Polis Akademisi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Konseyi Başkanlığı Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Değerli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Bildiri (Tebliğ No: 2023/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2024/1)

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Bildirimi (Sıra No: 88) (e-Teminat Mektubu İşlemleri)

KURUL KARARLARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Şurasının 29/02/2024 Tarihli ve 12466, 12467 ve 12468 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânı
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri