TEPAV: Perakende itimadı geçen aya kıyasla güzelleşti

Perakende itimadı geçen aya kıyasla düzgünleşme kaydetti (TEPAV Perakende İtimat Endeksi’nin (TEPE) 171. sayısı yayımlandı.

Buna nazaran, ZİRVE, Mart ayında bir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran tıpkı kalırken bir evvelki aya nazaran 6,6 puanlık artışla -9,0 puan kıymetini aldı ve perakende itimadı mart ayında da negatif seyrini korudu. ZİRVE pahasının aylık değişiminde geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumuna yönelik değerlendirmelerdeki güzelleşme ve gelecek 3 aya ait satış beklentisindeki yükseliş tesirli oldu. Öbür taraftan, mevcut stok seviyesinin olağanın altında olduğu istikametindeki 0,4 puanlık değişim, endekse olumlu yansıdı.

Önümüzdeki 3 aya ait satış beklentilerinin istikrar kıymeti Mart 2024’te -1,4 puan oldu. Buna nazaran, önümüzdeki 3 aya ait satış beklentileri, bir evvelki aya nazaran 9,6 puan, bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran 4,1 puan artış gösterdi.

İşlerinde düzgünleşme bekleyenlerin oranı yükseldi

Mart 2024’te ZİRVE anketi iştirakçilerinden önümüzdeki 3 ayda işlerinde güzelleşme bekleyenlerin oranı yüzde 34,6’dan 40,6’ya yükselirken işlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 29,1’den yüzde 25,9’a geriledi. İştirakçilerin yüzde 33,5’i işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti.

Olumsuz algılar ağırlıkta

İşlerin (geçen yılın tıpkı periyoduna göre) durumuna yönelik değerlendirmeler, Mart 2024’te -24,5 puan kıymetini alarak Şubat 2024’e nazaran 4,4 puan, Mart 2023’e nazaran 13,3 puan arttı. Mart 2024’te ZİRVE anketi iştirakçilerinin yüzde 23,3’ü geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran işlerinde artış olduğunu belirtirken işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 47,8 olarak belirlendi. Geçen yıla nazaran işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 28,9 oldu.

Perakende itimadına alt dallar prestijiyle bakıldığında, Mart 2024’te, geçen yılın birebir devrine nazaran “elektrikli mesken aletleri, radyo ve televizyonlar”, “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve mesken içi kullanım ürünleri”, “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri”, “tekstil, hazır giysi ve ayakkabı” ve “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, zücaciye, kırtasiye, vb.)” dallarındaki değişim ortalamanın üzerinde gerçekleşirken “birden fazla çeşitte eser satan bakkal, market ve büyük mağazalar” ve “motorlu taşıtlar” kesimleri ise ortalamanın altında bedel aldı.

En fazla artış Güneydoğu Anadolu’da

Mart 2024’te, Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu, Batı Anadolu, Batı Marmara, Ortadoğu Anadolu, Doğu Marmara, Akdeniz ve İstanbul bölgelerindeki değişim ortalamanın üzerinde gerçekleşirken Batı Karadeniz, Ege, Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu bölgelerinde ise ortalamanın altında kaldı.

AB’de perakende inancı geçen yıla kıyasla azaldı

Mart 2022’den bu yana olumsuz görünüm gösteren ve negatif bedeller alan AB-27 Perakende İnanç Endeksi, Mart 2024’te de -4,4 puan kıymetini aldı. Değişim, bir evvelki aya nazaran 0,7 puan artış, geçen yılın birebir devrine nazaran ise 2,7 puan düşüş istikametinde oldu. Öte yandan ZİRVE, Ağustos ve Eylül ayları dışında son 12 ayda negatif bedeller aldı.