Reel kesim döviz açığı Kasım’da arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım 2023 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verilerini yayımladı.

Buna göre, Ekim 2023 verilerine göre varlıklar 283 milyon dolar artarken, yükümlülükler 4,157 milyon dolar arttı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 81 milyar 644 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Döviz açığı Ekim 2023 dönemine göre 3 milyar 874 milyon dolar arttı.

Kasım 2023 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 446 milyon dolar, 324 milyon dolar ve 48 milyon dolar artarken, yurt içi bankalardaki mevduat 534 milyon dolar azaldı ve sonuç olarak varlıklar 283 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt
dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2 miyar 961 milyon dolar ve 2 miyar 450 milyon dolar artarken, ithalat borçları 1 milyar 254 milyon dolar azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 4 milyar 157 milyon dolar arttı.

Uzun vadeli yükümlülükler 2 milyar dolar arttı

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Kasım 2023 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Ekim 2023 dönemine göre 957 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 2 miyar 4 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 618 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 577 milyon dolar yükseldi.

Kasım 2023 döneminde kısa vadeli varlıklar 152 miyar 150 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 92 miyar 559 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 59 milyar 590 milyon dolar olarak gerçekleşerek Ekim 2023 dönemine göre 1 milyar 616 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin
toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 36 düzeyinde gerçekleşti.