arama

Duygusal Zeka ve Evlilik Doyumu İlişkisi

duygusal zeka ve evlilik doyumu iliskisi WLMg4b4R - Duygusal Zeka ve Evlilik Doyumu İlişkisi
  • paylaş
  • paylaş
  • anlatiyo anlatiyo

Duygusal Zeka Nedir?

Toplumsal yaşamın temel öğesini insan ilişkileri oluşturmaktadır. Aynı toplum içerisinde diğer insanlarla iletişim kurmak, çeşitli ilişkiler başlatıp sürdürmek ise kaçınılmaz bir durumdur. Kişiler arası iletişimin daha sağlıklı gerçekleşmesi için bireysel olarak bir takım özelliklere sahip olmamız gerekmektedir. İletişimde özellikle ‘karşımızdaki kişiyi anlama, duygularını anlama’ en önemli unsurlardan ikisidir.

Evlilikte Duygusal Zeka

İçinde bulunduğumuz yüzyılın son dönemlerine kadar tanıma, anlama ve uyum yeteneğinin bilişsel zeka olarak bilinen zihinsel yeterlilikle mümkün olduğu sanılıyordu. Bunun yanı sıra edebiyat, sanat, insan ilişkileri vb. alanlarda daha farklı zihinsel fonksiyonların rol oynadığının görülmesi, duygusal zekanın (EQ) ön plana çıkmasına neden olmuştur.

eq - Duygusal Zeka ve Evlilik Doyumu İlişkisi

EQ, kişinin kendi çevresindekilerle etkinlik sağlamasında duygulardan bir rehber gibi yararlanma yeteneğidir. EQ düzeyi yüksek bireylerin etkileşim şekline bakıldığında, daha çok pozitif yaklaşımlar ve kazan-kazan stratejisinden yararlandıkları; ayrıca empati yeteneklerinin fazlasıyla gelişmiş olduğu dikkat çekmektedir.

Evlilikte Kişilerarası İlişkiler ve Duygusal Zeka

Kişilerarası ilişkilerin yoğun olarak yaşandığı toplum içi kurumlardan biri evlilik kurumudur. Bu kurumdan hissedilen haz ve doyum, eşlerin birbirlerini ne kadar anladığıyla yakından ilgilidir. Evlilik içerisinde doyum ve beklentilerin gerçekleşmesi, bireysel olarak da pozitif duygular sağlamaktadır. Partnerlik yaşantısındaki tatmini en çok etkileyen faktörler arasında evlenme yaşı, maddi durum, çocuk sahibi olup-olmama, eşlerin birbirlerine yakın sosyo-ekonomik statüden gelip gelmedikleri ve eşler arasındaki yaş farkı sayılabilir. Ancak, en az tüm bu faktörler kadar eşler arası iletişim de önemlidir ve etkilidir. Eşlerin kendi aralarında oluşan iletişim biçimleri, birbirlerini ve birbirlerinin duygularını anlamaya yönelik çabaları ise duygusal zeka yani EQ yeterlilikleri ile ilişkilidir.

Evlilikte Tatminlik ve Duygusal Zeka

Duygusal zeka; sevgi, onaylanma, kabul görme ihtiyacı, ilişkilere uyum sağlama, ilişkilerden tatminlik sağlama ve motivasyona dayalı bağlılıkların kurulmasına olanak sağlamaktadır. Evlilik içerisinde ise bireylerin duygusal zeka yeterliliklerine sahip olup olmadığı ve bu yeterliliklerini eşlerine gösterebilme dereceleri son derece önemlidir.

shutterstock 548464912 16 9 1544351869 880x495 - Duygusal Zeka ve Evlilik Doyumu İlişkisi

Tabii bu noktada cinsiyetler arası farkı da göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Kadınlar, karşı cinse kıyasla duygusal çeşitliliği daha yoğun bir fıtrata sahiptir. Kadınlar genelde evliliğe duygusal yönetici rolü hazırlanmış bir şekilde başlarken; erkekler bu görevin bir ilişkinin yaşatılması açısından önemini daha az kabul ederek başlar. Bu da eşler arası tatminin evlilik içerisinde hem anlamını hem de yüzdesini değiştirmektedir.

Bu alanda yapılan araştırmalara bakarak söyleyebiliriz ki; EQ ve evlilik doyumu arasında pozitif yönde bir ilişki mevcuttur. Yani, dEQ düzeyi arttıkça evlilikten alınan tatmin de artmaktadır. Başka bir deyişle, eşler empati açısından gelişmiş, birbirlerini duygusal açıdan anlamaya önem vermiş; doğru ve etkili bir iletişim şekli kullanmış ve bütün bunlar evlilikleri boyunca devam ediyorsa; evlilikten beklenen doyum ve hazza ulaşmışlar demektir.

Dinamik ve güncel içeriklerimize daha kolay ulaşmak için bizi InstagramTwitter ve Telegram üzerinden takip etmeyi unutmayın! Anlatacaklarınız varsa anlatiyo.com ile iletişime geçin!