Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi TBMM komitesinde kabul edildi

Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Güç, Natürel Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komitesinde kabul edildi.

Kabul edilen Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi ile nükleer güç ve iyonlaştırıcı radyasyona ait idari yaptırımlar düzenlenecek.

Kanuna nazaran, bir nükleer tesisin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi durumunda 2 milyon 733 bin ila 136 milyon 623 bin lira, radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerinin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi durumunda 1 milyon 367 bin ila 13 milyon 663 bin lira, radyasyon uygulamalarının geçerli bir lisansa sahip olmaksızın yürütülmesi durumunda 28 bin ila 274 bin lira idari para cezası uygulanacak.

YETKİ DOKÜMANI ALINMADAN YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERE PARA CEZASI

Müsaade alınması gereken faaliyetlerden; tesislere ait olanların müsaade alınmaksızın yürütülmesi durumunda 137 bin ila 638 bin, başkalarının müsaade alınmaksızın yürütülmesi durumunda 10 bin ila 45 bin, yetki evrakı alınması gereken faaliyetlerin yetki evrakı alınmaksızın yürütülmesi halinde 5 bin ila 200 bin lirası idari para cezası kesilecek.

Nükleer tesislere ait mevzuat yahut yetki şartlarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına ters hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde, 274 bin ila 2 milyon 733 bin, radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ait mevzuat yahut yetki şartlarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına muhalif hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde 137 bin ila 638 bin, başka faaliyetlere ait mevzuat yahut yetki şartlarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına alışılmamış hareket edildiğinin tespiti halinde 4 bin ila 28 bin lirası idari para cezası uygulanacak.

Yetkilendirilen kişi tarafından Kuruma gerçeğe ters evrak sunulması, aldatıcı bilgi verilmesi yahut yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki şartlarındaki değişikliklerin bildirilmemesi halinde, ceza kararları gizli kalmak kaydıyla, nükleer tesisler için yetkilendirilen kişi 2 milyon 733 bin ila 136 milyon 623 bin, radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesisleri için 1 milyon 367 bin ila 13 milyon 663 bin, öbür faaliyetler için 28 bin ila 274 bin lira idari para cezası ödeyecek.

Karşıtlıkların Kurum tarafından verilen müddet içinde giderilmemesi halinde idari para cezaları, her kezinde bir evvelki cezanın iki katı fiyatında olacak.

Gerçek dışı dokümanın, aldatıcı bilginin yahut yetki şartlarındaki değişikliğin yetkilendirmeye temel teşkil etmesi ve düzeltilmesinin mümkün olmadığının tespit edilmesi halinde ise idari para cezasına ek olarak yetki askıya alınacak, kısıtlanacak yahut iptal edilecek.

HALK YAHUT ETRAF SIHHATİNE TEHDİTTE CEZA BİR KAT ARTIRILACAK

Bu fiillerin halk yahut etraf sıhhatine ve güvenliğine tehdit oluşturacak biçimde tahribata yol açtığının tespiti halinde uygulanacak idari para cezası bir kat artırılacak. Kurum, idari para cezasına ek olarak, fiillerin halk ve etraf üzerinde oluşturduğu riskin devamı müddetince lisans yahut müsaadesi kısıtlayabilecek askıya alabilecek. Kurum, fiillerin halk ve etraf üzerinde oluşturduğu riskin tartısına nazaran lisansı yahut müsaadesi iptal edebilecek.

Sigorta yaptırma yahut teminat gösterme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletenlere, sorumluluk sonunun binde üçü kadar idari para cezası kesilecek.

Sigorta yaptırma yahut teminat gösterme mecburiliği ile ilgili kararlara muhalif hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili nükleer faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan lisans ve müsaadeler, sigorta yaptırma yahut teminat gösterme yahut müddeti dolan sigorta poliçesini yahut teminatı yenileme yükümlülüğü yerine getirilene kadar Kurum tarafından askıya alınacak. Askıya alınma tarihinden itibaren bir yıl, yetkilendirilen kişi tarafından gerekçelendirilmesi ve münasebetin Kurum tarafından uygun bulunması halinde 3 yıl içinde kelam konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde lisans ve müsaadeler iptal edilecek.

Bir yetkilendirmenin iptal edilmesi halinde, iptal tarihinden başlamak üzere; yetki evrakı alınması gereken faaliyetler için 3 ay, müsaade alınması gereken faaliyetler için 6 ay, lisans alınması gereken faaliyetler için bir yıl mühlet ile iptal edilen yetkilendirmeye mevzu faaliyet için birebir kişi tarafından tekrar yetkilendirme müracaatında bulunulamayacak ve Kurum tarafından bu bireylere yetki verilmeyecek.

İDARİ PARA CEZALARI, BİLDİRİMİNDEN İTİBAREN BİR AY İÇİNDE ÖDENECEK

İdari para cezaları, bildirisinden itibaren bir ay içinde ödenecek. Tersliği oluşturan fiilin, işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde birebir kişi tarafından tekrar işlenmesi halinde idari para cezası her seferinde bir kat artırılarak uygulanacak.

Bu Kanunun uygulanmasında nükleer santrallerin kurulmasına ve işletilmesine dair iş birliğine ait memleketler arası muahedelerde yer alan özel kararlar gizli olacak.

Mevzuatta nükleer güç ve radyasyonun kullanımını içeren faaliyetlerin düzenleyici denetimi ile ilgili olarak kapatılan Türkiye Atom Gücü Kurumuna yapılan atıflar Kuruma yapılmış sayılacak.

Nükleer Düzenleme Kurumunun düzenleme ve denetlemeye ait mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımları, nükleer santral projeleri kapsamında saha ve fizibilite çalışmaları ile ilgili etüt, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımları, Türkiye Güç, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun yürüttüğü ve desteklediği araştırma ve geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları ile bu projelerle direkt temaslı olan ve projenin yürütülmesi için mecburilik arz eden imal işleri ile Hesaplar İdare Şurasının radyoaktif atık idaresi özel hesabı ve işletmeden çıkarma özel hesabı ile ilgili danışmanlık hizmet alımları, ceza ve ihalelerden yasaklama kararları hariç, Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayacak.

YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN ÜÇ YILA KADAR EK MÜHLET TANINACAK

Kanun Teklifi yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olan tüm yetkilendirmeler geçerliliğini sürdürecek ve yetkilendirilmiş bireylerin yükümlülükleri Kuruma karşı devam edecek. Kurum yetkilendirilmiş bireylere bu kanun teklifine ahenk maksadıyla Şura kararı ile ek yükümlülükler getirebilecek, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için üç yıla kadar ek müddet tanıyabilecek.

Masraflarını karşılayacak seviyede gelir elde edinceye kadar radyoaktif atık idaresi özel hesabına, kanun teklifi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıla kadar, Bakanlık bütçesine bu hedefle tahsis edilen ödenekten borç olarak mali kaynak aktarılabilecek.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*