Ağırlaştırılmış müebbet nedir? Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ne demek?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eden, fakat Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile buna ilişkin tüzükte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilen hapis cezası türüdür.

MÜEBBET HAPİS CEZASI KAÇ YIL?

Müebbet hapis cezasının infaz süresi ömür boyudur. Fakat koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanılması halinde ceza infaz kurumunda yirmi dört yıl geçirilmektedir.

Bunun için belirli bir sürenin iyi halli geçirilmesi şarttır.

Koşullu salıverilme kurumundan yararlanılabilmesi için infaz kurumunda geçirilmesi gerekli süreler aşağıdaki gibidir:

Müebbet ile birlikte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkumiyete karar verilmişse otuz altı sene,

Birden çok müebbet hapis cezası mahkumiyete karar verilmesi durumunda otuz sene,

Ağırlaştırılmış müebbet ile süreli hapis cezasına mahkumiyet kararında durumunda en fazla otuz altı sene,

Müebbet ile süreli hapis cezasına mahkumiyet kararı durumunda en çok otuz sene,

Tekerrür halinde işlenmiş bir suçtan dolayı müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde ise otuz üç senedir.