Yeni TCMB yönetiminden zorunlu karşılıklara faiz adımı

TCMB, zorunlu karşılıklar uygulama talimatında değişikliğe gitti.

Zorunlu Karşılıklar Uygulama Talimatında yapılan değişiklikle, TCMB kur/fiyat koruma desteği sağlanan hesaplara ilişkin “Yenileme ve TL’ye Geçiş Oranı” ile “TL’ye Geçiş Oranı”na bağlı olarak belirlenen şartları sağlayan; mevduat bankalarına Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıkların belirlenen kısmı üzerinden faiz ödenmesi; katılım bankalarına ise, Türk lirası cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların belirlenen kısmı üzerinden indirim yapılması hususlarında düzenlemeye gitti.

Öte yandan Zorunlu Karşılıklar Uygulama Talimatının “Zorunlu karılıklara faiz ödenmesi isimli 10. maddesinde getirilen düzenlemede şu ifadeler yer aldı:

Mevduat bankalarının Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklarının aşağıda belirtilen kısmına aşağıda belirtilen koşullarda faiz ödeneceği açıklandı.

“Zorunlu Karşılık ve İhbarlı Döviz Hesaplarına Komisyon Uygulaması” kapsamında belirlenen “Yenileme ve TL’ye Geçiş Oranı” en az yüzde 90 olan mevduat bankalarının;

  1. Merkez Bankasınca kur/fiyat koruma desteği sağlanan hesaplar için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına min (0,25; (0,1 + 2 * (Yenileme ve TL’ye Geçiş Oranı – 0,9)))
  2. 3 aya kadar vadeli Türk lirası mevduat hesapları için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına min (0,36; (0,2 + 1,6 * (TL’ye Geçiş Oranı – 0,1))) oranlarında faiz ödeneceği belirtildi.

    Yenileme ve TL’ye geçiş oranına göre faiz ödenmesi uygulamasında tanınan istisnalar ise şöyle belirtildi:

“Bankamızca yayımlanan Tebliğler kapsamında kur/fiyat koruma desteği sağlanan hesaplardan ilgili hesaplama döneminde vadesi gelen tutarı 1,5 milyar Türk lirasının altında olan veya kur/fiyat koruma desteği sağlanan hesabı bulunmayan mevduat bankalarının yenileme ve TL’ye geçiş oranı yüzde 90, TL’ye geçiş oranı yüzde 10 kabul edilerek faiz ödenir, daha yüksek gerçekleşme olması durumunda yukarıda belirlenen faiz oranları esas alınır.”

2) TCMB’nin yayımladığı Tebliğler kapsamında kur/fiyat koruma desteği sağlanan hesaplardan ilgili hesaplama dönemi içerisinde vadesi gelenlerin tutarı 3 milyar Türk lirasının altında olan mevduat bankalarının yenileme ve TL’ye geçiş oranının en az yüzde 75 olması durumunda;

a) Merkez Bankasınca kur/fiyat koruma desteği sağlanan hesaplar için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına min(0,25; (0,1 + 2 * (Yenileme ve TL’ye Geçiş Oranı – 0,75)))

b) 3 aya kadar vadeli Türk lirası mevduat hesapları için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına min(0,36; (0,2 + 3,2 * (TL’ye Geçiş Oranı – 0,05))) oranlarında faiz ödeneceği açıklandı.