Resmi Gazete’de bugün (02.03.2024)

YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARLARI
1405 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Orta Vermesine Dair Karar
1406 Dilekçe Komitesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine Ait Karar
1407 Bayan Erkek Fırsat Eşitliği Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine Ait Karar
1408 İnsan Haklarını İnceleme Komitesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine Ait Karar
YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/63, 64, 65, 66, 67)
YÖNETMELİKLER
–– Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Polis Akademisi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Konseyi Başkanlığı Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Değerli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Bildirim (Tebliğ No: 2023/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2024/1)
–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Bildirisi (Sıra No: 88) (e-Teminat Mektubu İşlemleri)
KURUL KARARLARI
–– Güç Piyasası Düzenleme Konseyinin 29/02/2024 Tarihli ve 12466, 12467 ve 12468 Sayılı Kararları
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânı
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri