Çin ağır vasıta lastiğine damping önlemi sürecek

Çin menşeli ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastiklerinin ithalatına çeşitli gözden geçirme soruşturmaları sonucu 2005 yılında bu yana uygulanmakta olan dampinge karşı vergi sürecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin Ticaret Bakanlığı tebliğine göre, en son 2022 yılında söz konusu ürünlerin Çin menşeli olanların için başlatılan gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Yürütülen soruşturma sonucunda, Çin menşeli bu ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlendi.

Buna göre, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, otobüs, kamyon, tarım ve orman taşıt ve makineleri, yapı, madencilik veya sanayi elleçleme taşıtları ile ağır vasıta, zirai araç ve iş makinelerinde kullanılan dış lastiklerin Çin menşeli olanlarının ithalatına, ürünün CIF bedelinin %60 oranında dampinge karşı vergi uygulamasının sürmesine karar verdi.