EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ

1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
0
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel heyet toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Şura

Unsur 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun ilişkisi
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918043
Genel konsey toplantısıyla ilgili dokümanların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Evet, sunulmuştur. Genel Konsey Toplantı Daveti, Genel Şura Gündemi, Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı ve Vekâletname örneği Türkçe ile eş anlı İngilizce olarak KAP’ta açıklanmış, Genel Heyet Toplantı Tutanağı ise KAP’ta yapılan açıklamanın akabinde en kısa müddette İngilizce olarak da kurumsal internet sitesine yüklenmiştir.
Unsur 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Bu kapsamda bir süreç yoktur.
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) husus 9 kapsamında gerçekleştirilen bağlı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının kontakları
Bu nitelikte bir süreç yoktur.
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) husus 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının ilişkileri
Bu kapsamda bir süreç yoktur.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın ismi
Yatırımcı Bağları / Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar / Kurumsal İdare ve Sürdürülebilirlik / Bağış ve Yardım Siyaseti
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel konsey tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun kontağı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927421
Temel mukavelede menfaat sahiplerinin genel şuraya iştirakini düzenleyen husus numarası
Temel Sözleşme’de bu nitelikte bir husus yoktur. Dileyen menfaat sahiplerinin, kelam hakkı olmaksızın Genel Şura Toplantılarına iştiraki mümkündür.
Genel heyete katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
2020 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Şura Toplantısı’na Eczacıbaşı Topluluğu ve Şirketimiz çalışanlarından kimileri katılmıştır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları

En büyük hisse sahibinin iştirak oranı
% 50,62
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin temel kontratında (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel kontrat hususunun numarasını belirtiniz.

1.6. Kar Hissesi Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın ismi
Yatırımcı Bağları / Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar / Kurumsal İdare ve Sürdürülebilirlik / Kâr Dağıtım Siyaseti
İdare konseyinin genel konseye karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım formunu belirten genel şura gündem hususuna ait tutanak metni
Kâr hissesi dağıtılması kararı alınmıştır.
İdare heyetinin genel konseye karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun kontağı
Kâr hissesi dağıtılması kararı alınmıştır.
Bildirim İçeriği

Genel Heyet Toplantıları

Genel Konsey Toplantıları
Genel Şura Tarihi Genel şura gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel konseye iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem hususuyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir formda genel şura toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel şura toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan karşılıkların yer aldığı kısmın ismi Genel şura toplantı tutanağının bağlı taraflarla ilgili husus yahut paragraf numarası İdare konseyine bildirimde bulunan imtiyazlı bir formda iştirak bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel heyet bildiriminin irtibatı
13/04/2021 0 % 81,34 % 0 % 81,34 Yatırımcı İlgileri / Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar / Genel Şura / Genel Şura Tutanakları Yatırımcı Alakaları / Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar / Genel Konsey / Genel Konsey Tutanakları Yoktur. 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918043 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927421 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928508

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III

4.5. İdare Şurası Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İdare / Kurumsal İdare / İdare Heyeti / Kontrolden Sorumlu Komite
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İdare / Kurumsal İdare / İdare Konseyi / Kurumsal İdare Komitesi
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
II.17­1 sayılı Bildirim 4.5.1 no’lu hususu gereği başka bir Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamıştır Aday Gösterme Komitesi’nin misyonları Kurumsal İdare Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İdare / Kurumsal İdare / İdare Heyeti / Kurumsal İdare Komitesi başlığı altında açıklanmıştır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İdare / Kurumsal İdare / İdare Konseyi / Riskin Erken Saptanması Komitesi
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
II.17­1 sayılı Bildiri 4.5.1 no’lu hususu gereği başka bir Fiyat Komitesi oluşturulmamıştır Fiyat Komitesi’nin vazifeleri Kurumsal İdare Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İdare / Kurumsal İdare / İdare Konseyi / Kurumsal İdare Komitesi başlığı altında açıklanmıştır.
4.6. İdare Konseyi Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans amaçlarına ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım ismi
Faaliyet Raporu, 10 no’lu sayfa
Kurumsal internet sitesinin, icrada vazifeli ve icrada vazifeli olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının ismi
Yatırımcı Bağlantıları / Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar / Kurumsal İdare ve Sürdürülebilirlik / Fiyatlandırma Siyaseti
Faaliyet raporunun, idare heyeti üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan öteki tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım ismi
Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İdare / Kurumsal İdare / İdare Şurası Üyeleri ile Üst Seviye Yöneticilere Sağlanan Yararlar
Bildirim İçeriği

İdare Heyeti Komiteleri-II

İdare Konseyi Komiteleri-II
İdare Şurası Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Vazifeli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Heyetine Sunduğu Rapor Sayısı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – % 100 % 100 4 8
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – % 67 % 33 3 5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – % 100 % 50 7 7

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I

4.2. İdare Konseyinin Faaliyet Temelleri

En son idare şurası performans değerlendirmesinin tarihi
14/02/2022
İdare heyeti performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün idare heyeti üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Vazife dağılımı ile kendisine yetki devredilen idare heyeti üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
İdare Heyeti üyeleri ortasında yetki devranı yapılmamıştır.
İç denetim ünitesi tarafından kontrol heyetine yahut öteki ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
1
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
Risk İdaresi ve İç Kontrol Faaliyetleri
İdare şurası liderinin ismi
Ferit Bülent Eczacıbaşı
İcra lideri / genel müdürün ismi
Emin Fadıllıoğlu (Genel Müdür)
İdare şurası lideri ve icra başkanı/genel müdürün birebir kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun irtibatı
Birebir kişi değildir.
İdare konseyi üyelerinin misyonları esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun ilişkisi
Topluluk şemsiye sigortası kapsamında sigorta yaptırılmış olup, sigorta bedeli Şirket sermayesinin %25’ini aşmaktadır. Topluluk şemsiye sigortası kapsamında olduğundan KAP açıklaması yapılmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde bayan idare heyeti üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın ismi
Yatırımcı Bağları / Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar / Kurumsal İdare ve Sürdürülebilirlik / Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Siyaseti
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
Sayısı: 1 Oranı: %16,67
Bildirim İçeriği

İdare Şurasının Yapısı

İdare Heyetinin Yapısı
İdare Konseyi Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Vazifeli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı İdare Heyetine Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun İrtibatı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
Ferit Bülent Eczacıbaşı İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 03/04/1981 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) –
Rahmi Faruk Eczacıbaşı İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/1993 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) –
Atalay Muharrem Gümrah İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/04/2018 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Seyfettin Sarıçam İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 09/04/2020 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Hasan Toker Alban İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 12/04/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918043 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Zühal Atanan İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 12/04/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918043 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Siyaseti

Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın ismi
Şirket içi düzenlemelerde yazılı bir tazminat siyaseti bulunmamakla birlikte, menfaat sahiplerinin tazminat hakları ülkemiz ve milletlerarası hukuk normlarına uygun olarak yönetilmektedir.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararlarının sayısı
Yoktur.
İhbar sistemiyle ilgili yetkilinin unvanı
Eczacıbaşı Topluluğu Ahenk Heyeti
Şirketin ihbar sistemine erişim bilgileri
E-posta adresi: uyum@eczacibasi.com.tr Telefon numarası: (0 212) 371 72 72 Faks numarası: (0 212) 371 72 66
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın ismi
Eczacıbaşı Topluluğu İnsan Kaynakları Uygulamaları El Kitabı’nın (Personel Yönetmeliği’nin) kamuya açık ilişkisi bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği idare organları

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Siyaseti

Kilit yönetici durumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare heyetinin rolü
Kilit yönetici durumları için yedekleme planı geliştirilmesi Şirket İnsan Kaynakları Planlama Heyeti tarafından belirlenir. Kuruluş ve Topluluk seviyesindeki Yetenek ve Fiyatlandırma Komiteleri tarafından takip edilir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Siyaseti www.eczacibasi.com.tr Yatırımcı Bağlantıları / Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar / Kurumsal İdare ve Sürdürülebilirlik / Toplumsal Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği Siyaseti adresinde işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyaseti ise www.eczacibasi.com.tr / Topluluk / İnsan Kaynakları Siyasetimiz / Yeteneği Seçmek / İşe Alım adresinde yayımlanmaktadır.
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve berbat muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
Eczacıbaşı Topluluğu’nun ayrımcılık ve berbat muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyaseti www.eczacibasi.com.tr / Davranış Kuralları adresinde yayımlanmaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararı sayısı
0
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın ismi
Yatırımcı Alakaları / Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar / Kurumsal İdare ve Sürdürülebilirlik / Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare hususlarında alınan tedbirler
Eczacıbaşı Topluluğu’nda kurumsal toplumsal sorumluluk bahislerinde yürütülen faaliyetler www.eczacibasi.com.tr / Toplumsal Sorumluluk adresinde yayımlanmaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla gayret için alınan tedbirler
Eczacıbaşı Topluluğu’nun yolsuzlukla uğraş için aldığı tedbirler, Davranış Kuralları kitapçığı içerisinde yer almakta ve www.eczacibasi.com.tr / Davranış Kuralları adresinde yayımlanmaktadır.

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare unsurunda talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların isimleri
Yatırımcı Bağları / Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar / Finansal Bilgiler – Duyurular ve Sunumlar – Kurumsal İdare ve Sürdürülebilirlik – Genel Heyet – Sıkça Sorulan Sorular – İrtibat
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir biçimde hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı kısım
Yatırımcı Alakaları / Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar / Kurumsal İdare ve Sürdürülebilirlik / İştirak Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı lisanlar
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal idare unsurunda belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım isimleri

a) İdare konseyi üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri vazifeler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut kısım ismi
Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İdare / Kurumsal İdare / İdare Konseyi ve Kurumsal İdare / Bağımsızlık Beyanları
b) İdare Şurası bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İdare / Kurumsal İdare / İdare Şurası
c) İdare konseyinin yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım ismi
Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İdare / Kurumsal İdare / İdare Şurası
ç) Şirket faaliyetlerini değerli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Şirket faaliyetlerini değerli derecede etkileyecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır. Faaliyet Raporu’nun “Diğer Bilgiler” kısmında açıklanmıştır.
d) Şirket aleyhine açılan değerli davalar ve muhtemel sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Şirket aleyhine açılan ve mali durumunu etkileyebilecek bir dava bulunmamaktadır. Faaliyet Raporu’nun “Diğer Bilgiler” kısmında açıklanmıştır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamıştır. Faaliyet Raporu’nun “Diğer Bilgiler” kısmında açıklanmıştır
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Faaliyet Raporu’nun “Diğer Bilgiler” kısmında açıklanmıştır.
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile başka toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım ismi
Faaliyet Raporu’nun 3. sayfası, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İdare Kısmı

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II

4.4. İdare Konseyi Toplantılarının Biçimi

Raporlama periyodunda fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan idare şurası toplantılarının sayısı
1 (COVID-19 salgını nedeniyle bir kere fiziki toplantı gerçekleştirmiş, öbür 27 adet toplantı kararı elden dolaştırma suretiyle alınmıştır.)
İdare konseyi toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 97,02
İdare şurasının çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
İdare konseyi çalışma asılları uyarınca, bilgi ve dokümanların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
Toplantı tarihinden en az üç (3) işgünü öncesinde gündem hususları ile ilgili hazırlanan dokümanlar sekretarya tarafından İdare Heyeti üyelerine iletilir.
Kurumsal internet sitesinde idare şurası toplantılarının ne halde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın ismi
Yatırımcı Bağlantıları / Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar / Kurumsal İdare ve Sürdürülebilirlik / İdare Konseyi Çalışma Asılları
Üyelerin şirket dışında diğer misyonlar almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst hudut
Bu türlü bir siyaset bulunmamakla bir arada İdare Konseyi üyeleri prensip olarak Eczacıbaşı Topluluğu’na bağlı şirketlerde vazife alabilirler, Topluluk dışındaki şirketlerde vazife alamazlar.
4.5. İdare Şurası Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda idare şurası komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın ismi
Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İdare / Kurumsal İdare / İdare Şurası
Komite çalışma asıllarının duyurulduğu KAP duyurusunun teması
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817970 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820231
Bildirim İçeriği

İdare Konseyi Komiteleri-I

İdare Şurası Komiteleri-I
İdare Konseyi Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı İdare Şurası Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – Hasan Toker Alban Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – Zühal Atanan Hayır (No) İdare heyeti üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Hasan Toker Alban Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Seyfettin Sarıçam Hayır (No) İdare konseyi üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Simay Ağaçdiken Ünal Hayır (No) İdare heyeti üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Zühal Atanan Evet (Yes) İdare konseyi üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Atalay Muharrem Gümrah Hayır (No) İdare heyeti üyesi (Board member)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004908

BIST

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*