ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bahse Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne Ait İdare Konseyi Karar Tarihi ve Sayısı

İdare Heyeti Karar Tarihi
25/02/2022
Karar Sayısı
4
Sermaye Piyasası Şurası’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Bildirisi’nin İkinci Kısmının 9. Unsuru Mucibince Sorumluluk Beyanı

Şirketimiz, Yönetim Kurulu ve Kontrol Komitesi tarafından onaylanmış 2021 Ocak ? Aralık dönemine ait Sermaye Piyasası Konseyi (SPK)’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Asıllar Bildirisi (II-14.1)” uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan özet konsolide finansal tablo ve dipnotları raporumuz ektedir.
a) 31.12.2021 tarihli özet konsolide finansal tablolar tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, özet konsolide finansal tabloların önemli konularda gerçeğe ters bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına nazaran hazırlanmış özet konsolide finansal tabloların, Şirketimizin etkinleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve ziyanı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı, Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
Hürmetlerimizle,
Fatma ÖLMEZ                                                            Süleyman KILIÇ
Kontrol Komitesi Başkanı                                           Denetim Komitesi Üyesi

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004907

BIST

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*