ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2021 – 31.12.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 31.12.2020
Kar yahut Ziyan Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere Ait Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Finans Kesimi Faaliyetlerinden Öteki Gelirler
0 0
Finans Bölümü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
Fiyat, Prim, Komite ve Öteki Hizmet Masrafları
0 0
Kambiyo Masrafları
0 0
Faiz Masrafları
0 0
Kar Hissesi Masrafları
0 0
Karşılık Masrafları
0 0
Türev Finansal Süreçlerden Ziyan
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Sarfiyatlar
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Sarfiyatlar
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Sarfiyatlar
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere Ait Gerçekleşmemiş Ziyanlar
0 0
Finans Kesimi Faaliyetlerinden Öbür Sarfiyatlar
0 0
FİNANS BÖLÜMÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Bedel Farkları
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
45.880 49.373
Genel İdare Sarfiyatları
-13.826 -28.376
Pazarlama Masrafları
-4.464 -90.092
Araştırma ve Geliştirme Sarfiyatları
0 0
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
5.216 3.486
Temel Faaliyetlerden Öteki Masraflar
-2.875 -8.040
Başka Karlar (Kayıplar)
0 0
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
29.931 -73.649
Ödenecek Kar Hisselerinin Defter Pahası ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Bedeli Ortasındaki Fark
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Çıkarlar (Kayıplar)
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
466.487 31.171
Yatırım Faaliyetlerinden Sarfiyatlar
0 -5.082
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Bedel Düşüklüğü Yararları (Zararları) ve Kıymet Düşüklüğü Ziyanlarının İptalleri
0 0
Özkaynak Metoduyla Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler
38.677
İştirakler, Müşterek Denetim Edilen İşletmeler ve Bağlı İştiraklerden Öteki Gelirler (Giderler)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Kıymet Farkı Kar yahut Ziyana Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Çıkarlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Kıymet Farkı Başka Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Kar yahut Ziyana Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Karlar (Kayıplar)
0 0
Risk Durumlarını Netleştiren Kalemler Kümesine Yönelik Finansal Riskten Korunma Yararları (Kayıpları)
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
535.095 -47.560
Finansman Gelirleri
26.111 20.217
Finansman Masrafları
-93.315 -40.837
Net Mali Durum Yararları (Kayıpları)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
467.891 -68.180
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-86.658 -5.634
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
-39 -3
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-86.619 -5.631
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
381.233 -73.814
DURDURULAN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
3.587 0
PERİYOT KARI (ZARARI)
384.820 -73.814
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Hisseler
0 0
Ana İştirak Hisseleri
384.820 -73.814
Hisse Başına Çıkar

Hisse Başına Yarar

Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Hisse Başına Yarar 0,38000000 -0,29000000
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar)

Hisse Başına Kar 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2021 – 31.12.2021 Evvelki Periyot 01.01.2020 – 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.745 -97.860
Devir Karı (Zararı)
384.448 -73.814
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
380.861 -73.814
Durdurulan Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
3.587 0
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-505.951 2.702
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
1.848 19.601
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-140 -2.928
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-140 -2.928
Öbür Finansal Varlıklar yahut Yatırımlar Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Canlı Varlıklar Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlık Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Şerefiye Paha Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Öteki Maddi Olmayan Duran Varlık Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Maksatlı Gayrimenkul Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Satış Maksatlı Duran Varlıklar Bedel Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Öbür Bedel Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-979 -637
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-586 504
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-393 -1.141
Tekrar Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Mümkün Riskler için Ayrılan Hür Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Sektörel İhtiyaçlar Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Öbür Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar Hissesi (Geliri) Masrafı ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İştirak (Kar) Hissesi ve Öbür Finansal Araçlardan (Gelirler) Masraflar ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kar ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
-62.493 13.698
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.060 -1.699
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
-51.433 15.397
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Sarfiyatı
0 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Takas Süreçlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Hisse Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-465.248 -20.339
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Maksatlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -465.248 -20.339
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Canlı Varlıklar yahut Ziraî Eserlerin Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Başka Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Formülüyle Kıymetlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-38.677 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-38.677 0
İş İştiraklerinin Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
86.658 5.634
Nakit Dışı Kalemlere Ait Başka Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.354
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -5.354
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Gayeli Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Öteki Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Satış Hedefli yahut Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İştirak, İş iştiraki ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından yahut Hisselerindeki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Bağlı İştiraklerin yahut Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Öteki Kalemlere Ait Düzeltmeler
-35.966 -8.891
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öteki Düzeltmeler
9.046 1.918
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
110.589 -26.394
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.443 11.354
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 3.384 11.494
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.827 -140
Finans Dalı Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
224.795 160.171
Alakalı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 223.173 159.732
Bağlı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.622 439
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Mukavele Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Kontrat Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Başka Mukavele Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
İmtiyaz Mukavelelerine Ait Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 15.128 10.168
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-764 852
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-89.995 -68.678
Alakalı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -58.782 -58.845
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-31.213 -9.833
Finans Bölümü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.568 529
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Kontrat Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Kontrat Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Başka Mukavele Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.239 -134.132
Bağlı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -6.996 -139.080
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
2.757 4.948
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.192 -6.655
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.483 -3
Faaliyetlerle İlgili Öbür Varlıklardaki Azalış (Artış)
9.483 -3
Faaliyetlerle İlgili Öteki Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.914 -97.506
Ödenen Temettüler
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
11.060 1.699
İştirak (Kar) Hissesi ve Öbür Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
İştirak (Kar) Hissesi ve Öteki Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Kira Ödemeleri
0 0
Alınan Kira
0 0
Öbür İşletmelerin yahut Fonların Hisselerinin yahut Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Öbür İşletmelerin yahut Fonların Hisselerinin yahut Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
İştirakler, İş İştirakleri ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına İştirakten Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-14.085 -2.050
Başka Karşılıklara Ait Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-806 -3
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere Ait Net Nakit Akışları
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-112.018 6.778
Bağlı İştiraklerin Denetiminin Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara Ait Nakit Girişleri
0 0
Bağlı İştiraklerin Denetiminin Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara Ait Nakit Girişleri
0 0
Bağlı İştiraklerin Denetiminin Elde Edilmesine Yönelik Alışlara Ait Nakit Çıkışları
0 0
Bağlı İştiraklerde Ek Hisse Alımlarına ait Nakit Çıkışları
0 0
İştiraklerin ve/veya İş İştiraklerinin Hisse Satışı yahut Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
İştiraklar ve/veya İş İştirakleri Hisse Alımı yahut Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-130.071 -4.191
İştirakler ve/veya İş İştirakleri Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Öteki İşletmelerin yahut Fonların Hisselerinin yahut Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Öbür İşletmelerin yahut Fonların Hisselerinin yahut Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.641 14.562
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 35.716 14.562
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.075 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-678 -1.912
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -440 -599
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-238 -1.313
Yatırım Emelli Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Yatırım Maksatlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -15.910 -1.681
Satış Hedefiyle Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Satış Emeliyle Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0 0
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Öbür Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Başka Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Alakalı Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Başka Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alakalı Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Öbür Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
İştirak (Kar) Hissesi ve Öteki Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
İştirak (Kar) Hissesi ve Öteki Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere Ait Net Nakit Akışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
477.116 109.182
Bağlı İştiraklerdeki Denetimin Kaybına Yol Açmayan Halde İştirak Hisseleri Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Bağlı İştiraklerdeki Denetimin Kaybına Yol Açmayan Biçimde Paydaşlık Hisseleri Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Hisse ve Öteki Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
756.003 126.511
Hisse İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
756.003 126.511
Öbür Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Öbür Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Hisselerini Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Öteki Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Karşılıklı İştirak Hisselerindeki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Öbür Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Hisselerin Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Aldığı Öteki Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Karşılıklı İştirak Hisselerindeki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ortak Denetime Tabi İşletmelerin Birleşme Tesirinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-568.252 -8.660
Kredilerden Nakit Girişleri
-568.252 -8.660
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 0
Faktoring Süreçlerinden Nakit Girişleri
0 0
Başka Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 4 322 59.104
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.190 34.403
Finans Bölümü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Dalı Faaliyetlerinden Bağlı Taraflara Borçlar
0 0
Finans Bölümü Faaliyetlerinden Bağlantılı Olmayan Taraflara Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
795 21.363
Başka Borçlar
13.621 17.860
Bağlantılı Taraflara Öbür Borçlar
4 617 7.613
Alakalı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
13.004 10.247
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülükler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Mukavele Yükümlülükleri
0 0
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Mukavele Yükümlülükleri
0 0
Öteki Kontrat Yükümlülükleri
0 0
Özkaynak Prosedürüyle Pahalanan Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Emelli Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Gayeli Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.184 2.992
Alakalı Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.184 2.992
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
7 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.592 5.646
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
298 959
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
12 4.294 4.687
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
Bağlantılı Taraflara Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
Bağlı Olmayan Taraflara Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ORTA TOPLAM
62.662 493.730
Satış Maksatlı Sınıflandırılan Varlık Kümelerine Ait Yükümlülükler
0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Kümelerine Ait Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.662 493.730
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.119 82.053
Bağlantılı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
0 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Başka Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.119 82.053
Banka Kredileri
33.652 54.009
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
467 28.044
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Öteki Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Başka Finansal Yükümlülükler
0 0
Denetim Gücü Olmayan Hisselere Ait Satış Opsiyon Yükümlülükleri
0 0
Finansal Teminat Mukaveleleri
0 0
Başka Çeşitli Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Finans Dalı Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Dalı Faaliyetlerinden Alakalı Taraflara Borçlar
0 0
Finans Bölümü Faaliyetlerinden Alakalı Olmayan Taraflara Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
0 0
Öteki Borçlar
0 0
Bağlantılı Taraflara Başka Borçlar
0 0
Alakalı Olmayan Taraflara Başka Borçlar

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*